Personal results 2017-10-18T10:37:19+00:00


Zherebukh Yaroslav (USA)
2621
GM
  Name G1 G2 R1 R2 r3 r4 B1 B2 SD Total
      Round 1 Match 48
 Zherebukh Yaroslav (USA) 0 0        0
 Onischuk Alexander (USA)11        2
:
: